Transport paliw płynnych a przepisy

Cysterna

Paliwa to ładunki masowe ciekłe i niespożywcze. Wśród nich wyróżniamy ropę naftową, naftę, oleje opałowe, benzyny, ciekły gaz ziemny (LNG) oraz inne chemikalia. Ze względu na swój niebezpieczny charakter, muszą one być objęte specjalnymi przepisami.

Transport paliw płynnych – ogólne zasady

Niebezpieczny charakter substancji klasyfikowanych jako paliwa płynne wynika przede wszystkim z tego, że pary paliw tworzą z powietrzem łatwopalne mieszaniny oraz wywierają one szkodliwy wpływ na organizmy żywe. Pojawia się więc pytanie: jak transportować tego rodzaju chemikalia, by pozostać w zgodzie z polskim i międzynarodowym prawem, a także zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym?

W transporcie samochodowym paliwa przewozi się różnego rodzaju cysternami (pojazdy samochodowe bez przyczepy lub zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i dołączonej do niego jednej przyczepy). Ich wymagania konstrukcyjne, wytrzymałościowe, materiałowe i ciśnieniowe regulowane są przez umowę ADR (umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych).

Jeśli w pojeździe sklasyfikowane zostaną parametry niezgodne z wymogami ADR, nie może on zostać dopuszczony do użytku!

Załadunek:

  • Przede wszystkim należy pamiętać o gruntownej inspekcji danego środka transportu. Jego stan techniczny musi oczywiście pozostawać bez zarzutu, pojazd musi posiadać odpowiednie wyposażenie, ważny termin badania.
  • Załadunek paliwa na odpowiednie środki transportu musi odbywać się metodą ciśnieniową.
  • Napełnienie zbiorników musi odbywać się przy zachowaniu wolnej przestrzeni, która pozwoli na rozszerzanie się ładunku podczas zmian temperatury. Po napełnieniu trzeba sprawdzić szczelność zamknięć oraz nakleić nalepki ostrzegawcze i pomarańczowe tablice (zgodnie z zasadami ADR).
  • Kierowca, który przewozi materiały niebezpieczne musi posiadać wymagane dokumenty przewozowe oraz potrzebne zezwolenia.
  • Na zewnętrznej powierzchni cysterny nie mogą znajdować się pozostałości paliw. Opróżnione, ale nieoczyszczone cysterny muszą być odpowiednio oznakowane i szczelnie zamknięte – dopiero po ich oczyszczeniu wolno zdjąć naklejki i tablice.


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ul. Kilińskiego 105/3
90-011 Łódź