Co musi wyróżniać pojazdy przystosowane do przewozu paliw?

cysterna

 

Jak łatwo można się domyślić, pojazdy przewożące paliwa muszą spełniać szereg przepisów, by nie stanowiły niebezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego oraz dla otoczenia. Cysterny przewożące np. olej napędowy podlegają nie tylko przepisom ustawy Prawo o ruchu drogowym, ale również ustawie O przewozie materiałów niebezpiecznych oraz umowie ADR (międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych).

Wymagania dotyczące pojazdu

Pojazdy i zespoły pojazdów do przewozu paliwa muszą być wyposażone w specjalne oznakowanie ADR i mogą mieć tylko jedną przyczepę lub naczepę. Pojazdy powyżej 12 ton dopuszczalnej masy całkowitej i zarejestrowane po raz pierwszy w 1998 roku dodatkowo powinny być wyposażone z ograniczniki prędkości do 90 km/h. Konstrukcje układów hamulcowych pojazdów przystosowanych do przewozu paliwa powinny spełniać wymagania regulaminu EKG nr 13. Pojazdy do transportu paliw płynnych muszą też być odpowiednio wyposażone w gaśnice i sprzęty awaryjne (zgodnie z umową ADR). Na wyposażeniu podstawowym powinien znaleźć się:

  • gaśnice co najmniej 2 kg do grup pożarów A, B, C do gaszenia pożaru silnika lub kabiny oraz większe gaśnice (w zależności od masy całkowitej pojazdu),
  • klin pod koła,
  • dwa awaryjne znaki ostrzegawcze,
  • kamizelka ostrzegawcza dla kierowcy i innych pasażerów,
  • latarka bez powierzchni metalowych (zagrożenie iskrzeniem) dla kierowcy i innych pasażerów.

Dodatkowe dokumenty

W czasie transportu paliw w pojeździe powinny znajdować się wymienione w przepisach dokumenty. Jest to m.in. dokument przewozowy, instrukcje pisemne dla kierowcy, świadectwo kwalifikacji kierowcy, świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych, zezwolenie na przewóz. Instrukcje dla kierowcy powinny zawierać informacje m.in. o przewożonym paliwie, środkach zaradczych, jakie ma stosować kierowca, sprzęcie ochrony indywidualnej, jaki powinien mieć ze sobą, czy krokach, jakie powinien podjąć w razie wypadku.

 

 


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ul. Kilińskiego 105/3
90-011 Łódź